Connect with us
nuudel

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Тоглоом тоголцгооё

Published

on

Бүлгийин хөгжил Зорилго: -Багаар буюу бүлгээр хамтран ажиллуулж сургах Үргэлжлэх хугацаа: -5-15 минут Заавар: Тоглоомын ахлагч оролцогчдыг 4-5 хүнтэй баг болгон хуваагаад тоглоомын зааврыг танилцуулна. Багийн бүх гишүүд нэг сандал дээр байрлаж дараах байрлалыг хэрхэн амжилттай гүйцэтгэх аргаа бодсон байх ёстой.

Үүнд:
Хэрэв баг 5 гишүүнтэй бол нийт 4 гар эсвэл хөл /3 хөл 1гар, 2хөл 2гар гэх мэт/ шаланд хүрсэн байх ёстой.
Хэрэв баг 4 гишүүнтэй бол нийт 3 гар, хөл шаланд хүрэх ёстой. Шаланд хүрсэн байрлалаар багууд дор хаяж 5 секунд тогтох ёстой.
Хувилбар:
Дээрх дасгалыг дуусгаад дараах хоёр хувилбарыг хийлгэж болно. 5 хүнтэй багийнхан шалан дээр зөвхөн 3 тулах цэг, 4 хүнтэй баг зөвхөн 2 тулах цэг дээр тогтох.
Аль болох олон хүн шаланл хүрэхгүйгээр сандал дээр тогтсон баг хожино.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

“ШУДАРГА БАЙДАЛ БА ОЛОН НИЙТИЙН ИТГЭЛ” ЭМХТГЭЛ

Published

on

Авлигатай тэмцэх газраас санаачлан зохион байгуулсан энэхүү зөвлөгөөнд шүүх эрх мэдлийн болон хууль зүйн салбарт ажиллаж байгаа мэргэшсэн албан хаагч, өмгөөлөгч, багш-судлаачид оролцож, өнөөгийн бодит нөхцөл, цаашдын бодлого, үйл ажиллагааны талаар сонирхолтой илтгэл тавьж хэлэлцүүлснийг эмхтгэн олны хүртээл болгож байна. Энэхүү эмхтгэлд орсон илтгэлийн агуулга, үзэл санаа, шийдэл нь авлигын эсрэг үйл ажиллагааны бодлогыг тодорхойлох, хууль зүйн салбарын шударга ёсны үнэмлэмжийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулж, эрдэмтэн судлаач, оюутан суралцагчийн судалгааны хэрэглэгдэхүүн болно гэдэгт найдаж байна

Эмхтгэлийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Continue Reading

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

АВЛИГЫН ЭСРЭГ НҮБ-ЫН КОНВЕНЦ /гарын авлага/

Published

on

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан “Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийг эрх зүйн харилцан туслалцааны үндэслэл болгон хэрэглэх, эрх зүйн харилцан туслалцааны гэрээг бусад улс оронтой байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх, дотоодын байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах”, мөн “НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба болон бусад олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах” зорилтыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор тус конвенцийг Монгол хэлнээ хэвлэн гаргалаа.

АВЛИГЫН ЭСРЭГ НҮБ-ЫН КОНВЕНЦ ҮЗЭХ

 

Continue Reading

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан

Published

on

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан

Нэмэгдсэн

1
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗАРТ ХАМААРАХ ЗААЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2018-02-01
2
АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА”-НЫ 2018 ОНЫ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2018-03-03
3
АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА”-НЫ 2018 ОНЫ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БИЕЛЭЛТ
2018-10-15
4
АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА”-НЫ 2019 ОНЫ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2019-02-01
Continue Reading

Facebook

Бусад категорууд

Trending