Connect with us
nuudel

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Хөршдөө хайртай юу?

Published

on

Зорилго: •    Хүүхдүүдийг хооронд нь танилцуулах •    Бүх хүүхдүүдийг оролцуулах, нээлттэй болгох Үргэлжлэх хугацаа: 5 минут мөн тоглох хугацаагаа өөрсдөө сонгож болно.

Тоглоомын заавар:
Бүх хүүхдүүд тойрч суугаад, нэг хүүхэд сандалгүй үлдэнэ.
Тэр хүүхэд нэг хүүхэд дээр очоод та хөршдөө хайртай юу гэж асууна.
Хариултыг хөршдөө хайртай эсвэл хөршдөө хайргүй гэж хэлж болно.
Жишээ нь:
Хөршдөө хайртай гэж хэлсэн тохиолдолд: хайртай гэхдээ нүдний шилтэй хүмүүст хайртгүй гэж хэлвэл нүдний шилтэй хүмүүс байраа солино. Үүнтэй адил хүмүүсийн өмссөн хувцас болон эдэлж хэрэглэж буй зүйлээр нь хэлж болно.
Хөршдөө хайргүй гэж хэлсэн тохиолдолд: тэр хүүхдийн хоёр талд суусан хүүхэд байраа солино.
Асуулт асуусан хүүхэд нь: хүүхдүүд байраа сольж байхад нэг сандал дээр очиж сууна.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

“ШУДАРГА БАЙДАЛ БА ОЛОН НИЙТИЙН ИТГЭЛ” ЭМХТГЭЛ

Published

on

Авлигатай тэмцэх газраас санаачлан зохион байгуулсан энэхүү зөвлөгөөнд шүүх эрх мэдлийн болон хууль зүйн салбарт ажиллаж байгаа мэргэшсэн албан хаагч, өмгөөлөгч, багш-судлаачид оролцож, өнөөгийн бодит нөхцөл, цаашдын бодлого, үйл ажиллагааны талаар сонирхолтой илтгэл тавьж хэлэлцүүлснийг эмхтгэн олны хүртээл болгож байна. Энэхүү эмхтгэлд орсон илтгэлийн агуулга, үзэл санаа, шийдэл нь авлигын эсрэг үйл ажиллагааны бодлогыг тодорхойлох, хууль зүйн салбарын шударга ёсны үнэмлэмжийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулж, эрдэмтэн судлаач, оюутан суралцагчийн судалгааны хэрэглэгдэхүүн болно гэдэгт найдаж байна

Эмхтгэлийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Continue Reading

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

АВЛИГЫН ЭСРЭГ НҮБ-ЫН КОНВЕНЦ /гарын авлага/

Published

on

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан “Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийг эрх зүйн харилцан туслалцааны үндэслэл болгон хэрэглэх, эрх зүйн харилцан туслалцааны гэрээг бусад улс оронтой байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх, дотоодын байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах”, мөн “НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба болон бусад олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах” зорилтыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор тус конвенцийг Монгол хэлнээ хэвлэн гаргалаа.

АВЛИГЫН ЭСРЭГ НҮБ-ЫН КОНВЕНЦ ҮЗЭХ

 

Continue Reading

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан

Published

on

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан

Нэмэгдсэн

1
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗАРТ ХАМААРАХ ЗААЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2018-02-01
2
АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА”-НЫ 2018 ОНЫ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2018-03-03
3
АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА”-НЫ 2018 ОНЫ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БИЕЛЭЛТ
2018-10-15
4
АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА”-НЫ 2019 ОНЫ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2019-02-01
Continue Reading

Facebook

Бусад категорууд

Trending