Connect with us
nuudel

Мэдээ Мэдээлэл

Хүүхдийн тусламжийн утас-108

Published

on

ХҮҮХДИЙН ТУСЛАМЖИЙН УТАС-108

Хүүхдийн тусламжийн утасны хөгжлийн түүхээс:

Утасны  үйлчилгээ нь орчин үеийн техник, технологийг ашиглан утсаар мэдээлэл авах буюу зөвөлгөөг өгч байгаа үйлчилгээ юм.

Англи улсад 1950, 1960-аад оноос зөвлөгөө өгөхөд болон амиа хорлохыг завдахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор утасны  үйлчилгээг сайн дурын байгууллагууд  ашиглаж эхэлжээ. 1993 оноос хойш төрөл бүрийн тусламжийн  үйлчилгээ тухайлбал  сэтгэцийн эрүүл мэндийн шинжлэх ухаанд  өргөнөөр ашиглаж  ирсэн байна. 1997 онд Розинфилд гэдэг эрдэмтэн  утасны  яаралтай тусламжийн үйлчилгээг  “тусгайлан бэлтгэгдсэн ажилтан үйлчлүүлэгчтэй утсаар холбогдон тухайн үйлчлүүлэгчийн дотоод сэтгэл, тулгамдаж байгаа асуудлыг сонсон тэдэнд тохирсон сэтгэл зүйн үйлчилгээг утсаар үзүүлэх үйл явц юм” хэмээн тодорхойлсон байна.[1]

Түүнчлэн утасны тусламжийн үйлчилгээг Америкт Лос Анжелес хотноо амиа хорлохоос урьдчилан сэргийлэх төвд, 1963 онд Австри  улсад  сэтгэцийн эрүүл мэндийн салбарт зөвөлгөө өгөх зорилгоор өргөнөөр ашиглаж эхэлсэн түүхтэй байна.

1996 онд Англи улсад Утасны тусламжийн үйлчилгээний холбоо байгуулагдаж улмаар 1100 олон улсын, үндэсний, бүсийн болон орон нутгийн чанартай үйлчилгээний утаснууд ажиллаж эхэлжээ. Австрали улс энэхүү байгууллагын сүлжээнд нэгдсэнээр үндэсний болон орон нутгийн түвшиндээ 500-аад утасны тусламжийн үйлчилгээг сэтгэцийн эрүүл мэнд, хүүхдэд туслах болон нийгмийн сайн сайхан, халамж үйлчилгээний чиглэлээр ажиллуулах болжээ.[2] Үүнээс хойш Хүүхдийн тусламжийн утасны үйлчилгээг Австрали улсад өргөнөөр ашиглаж  байна.[3]

 

Олон улсын Хүүхдийн тусламжийн утасны сүлжээ

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, хариу үйлчилгээ үзүүлэх эрх зүйн орчны зохицуулалтыг шинээр хуульчлах, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг, зөрчилд хүлээлгэх хариуцлагыг өндөржүүлэх, бодитой мэдээлэл судалгааны санг хөгжүүлэхэд дэлхий дахинаа “Хүүхдийн тусламжийн утас” чухал үүрэгтэй ажиллаж байна.

2003 оноос эхлэн Олон улсын болон бүс нутгийн түвшинд хүүхдэд утсаар тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд нэгдэж, Олон улсын Хүүхдийн тусламжийн утасны сүлжээ /Child helpline international-CHI/-г үүсгэн байгуулсан.

Тус сүлжээнд 143 орны /2013 оны 12-р сарын байдлаар/ 178 Хүүхдийн тусламжийн утас нэгдсэн бөгөөд жил бүр уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, тулгамдсан асуудлаа хэрхэн шийдвэрлэж байгаа талаар туршлага солилцдог. Тус байгууллага 2015 онд дэлхийн бүх оронд хүүхдийн тусламжийн утсыг ажиллуулах зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.

Олон улсын Хүүхдийн тусламжийн утасны сүлжээ нь 2013 оны жилийн тайландаа: …өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд хүүхдийн утсыг үнэ төлбөргүй ажиллуулдаг улс орнууд 126 сая орчим дуудлагыг хүүхэд, өсвөр үеийнхнээс хүлээж авч хариу үйлчилгээ үзүүлсэн бөгөөд жилдээ 13.8 сая орчим дуудлагыг хүүхдийн хамгаалал, халамжийн тусламж хүссэн асуудлаар хүлээн авдаг… талаар тэмдэглэсэн байна.[4]

Олон улсын Хүүхдийн тусламжийн утасны сүлжээ нь улс орнуудад үндэсний түвшинд үнэ төлбөргүй утасны үйлчилгээг бий болгох, үйл ажиллагааг нь бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг. Хүүхдийн тусламжийн утасны үйлчилгээний үр дүнд бий болсон тоо мэдээллийг хүүхэд хамгааллын тогтолцоог сайжруулах, хүүхдийн эрхийг сурталчлах, нөлөөллийн арга хэмжээнд ашигладаг.

 

Хүүхдийн утсыг олон улсад HOTLINE буюу “Халуун шугам”, HELPLINE буюу “Тусламжийн шугам”, CHILDLINE “Хүүхдийн утас” гэж нэрлэдэг.

Олон улсын Хүүхдийн тусламжийн утасны сүлжээ үйл ажиллагаандаа хүүхдийн утсанд хэдийд ч, хаанаас ч, үнэ төлбөргүй, 24 цагийн турш холбогдож шуурхай тусламж үйлчилгээг авч байх гэсэн стандартыг баримталдаг.

Хүүхдийн тусламжийн утасны үйлчилгээний зарчим

·         Оновчтой, шуурхай, зөв, харилцан уялдаатай

·         Хариу мэдээлэлтэй, зохих дүн шинжилгээтэй

·         Хугацаа алдаагүй, дахин хор хохирол учруулахгүй

·         Дагнасан, мэргэшсэн хүний нөөцөд тулгуурлана.

 

Олон улсын Хүүхдийн тусламжийн утасны сүлжээ/CHI, Олон улсын Харилцаа холбооны хороо/International Telecommunication Union ITU/-той байгуулсан Санамж бичигт хүүхэд цээжлэхэд хялбар хамгийн богино 3 оронтой дугаартай утсаар үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг эхлүүлж, одоогийн байдлаар Франц, Австри, Швейцарь, Филлипин, Монгол, Польш,  Mаутируз, Кени, Зимамбе, Танзани, Замбиа, Аргентин, Бразил, Эквадор, Прагвай, Казакстан, Бруней, Индонези, Бельги, Швед, Лихтенштайн, Иордан  зэрэг орнуудад 3 оронтой дугаарыг ашиглаж байна.
Японы Хүүхдийн утсыг дэмжих төв Хүүхдийн утсыг дэмжих төв (Childline Support Centre) нийт 70 гаруй хүүхдийн утсыг  зохицуулалтаар хангадаг. Хүүхдийн утас нь үнэ төлбөргүй 7 хоногийн 24 цагаар ажиллан, дэмжих төв дээр 5-6 ажилтан 1 ээлжинд дуудлага хүлээн авдаг байна. Жилд дунджаар 200 мянга гаруй дуудлага хүлээн авдаг.  Японы 3 том үүрэн телефоны компаниас санхүүждэг.

Непалийн Хүүхдийн тусламжийн утас 1998 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Хүүхэд, эмэгтэйчүүд, Нийгмийн хамгааллын яам, харилцаа холбооны байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр үнэ төлбөргүй 1098 дугаарыг ажиллуулдаг. Хүүхдийн утас нь Непалын Катманду, Биратнигар, Покарра, Хитаоду, Непалгүнж хотуудад 1098 ижил дугаараар дуудлага хүлээн авдаг. Цаашид улсын бусад муж газруудад хүүхдийн утсыг ажиллуулахаар төлөвлөж байгаа.

Шинэ Зеланд улсад Хүүхдийн тусламжийн утсыг ажиллуулдаг байгууллага нь  Засгийн газартайгаа гэрээ байгуулан хамтран ажилладаг. Сардаа 500 дуудлага, 20.000 текст мессэж хүлээн авдаг. Текст, мессеж хүлээж авах дугаар нь 234. Дуудлага хүлээн авдаг дугаар нь энгийн олон оронтой дугаар байдаг.

Хонгконг улс нийт 7 сая хүн амтай. Төрийн бус байгууллагууд хүүхдийн утсыг ажиллуулдаг. Маш олон хүүхдийн утас ажилладаг ба өрсөлдөөн ихтэй байдаг байна. ТББ-ууд Засгийн газартайгаа гэрээлэн хүүхэд хамгааллын асуудлаар хамтран ажилладаг.

Зарим оронд Хүүхдийн тусламжийн утасны үйлчилгээ хүүхдүүдийн дунд аль хэдийнэ танил болж, өргөн хүрээг хамран олон талт үйлчилгээг үзүүлэх болсоноор олон нийтийн зүгээс хүүхдийн утасны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хөрөнгө нөөц бий болгох ажилд анхаарлаа хандуулж байна. Тухайлбал:тоглолт зохион байгуулах, хандивын хайрцаг, дугтуй, зоос цуглуулах лааз зэргийг олон нийтийн газар, үйлчилгээний байгууллагад байрлуулан өөрсдийн үйл ажиллагааг танилцуулан мөнгөн хуримтлал үүсгэдэг байна.

Хүүхдийн  тусламжийн  утсанд  холбогдож  байгаа хүмүүс  нь хүүхдүүд  өөрсдөө, эсвэл хүүхдийн төлөө сэтгэл зовнисон эцэг эх, төрөл төрөгсөд, цагдаа, хүүхдийн эмч,  сургуулийн  багш  нар  байдаг  бөгөөд  тэд  халамж,  хамгаалал  шаардлагатай хүүхдийн  өмнөөс  холбогддог. Хүүхдийн  тусламжийн  утасны үйлчилгээ үзүүлэгчид хүүхдүүд тус утсанд итгэж, тэдэнд зориулсан үйлчилгээ гэж ойлгож өөрсдөө хандаж үйлчилгээ, зөвлөгөө авахыг нь дэмждэг.

 

Хүүхдийн тусламжийн утасны үйлчилгээ Монголд

Хүүхдийн төлөө үндэсний газар нь хүүхдийн эрхийн зөрчлийн талаар хүүхэд, иргэн, байгууллагаас мэдээлэл хүлээн авч, мэргэшсэн төрийн бус байгууллагын үйлчилгээнд холбох, хяналт тавих зорилгоор хүүхдийн тусламжийн утас ажиллуулж эхэлсэн.

·         2000-2004 онд “Хүүхдийн утас-1615” Хүүхдийн төлөө үндэсний хорооны дэргэд НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн төслийн дэмжлэгтэйгээр ажилласан.

·         2004-2014 онд “Хүүхдийн утас-найз 1979” Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын дэргэд Тайваны Хүүхэд, гэр бүлийг дэмжих сангийн төслийн дэмжлэгтэйгээр ажилласан.

·         2006 онд Монгол улс CHI/Child Helpline International Олон улсын байгууллагад нэгдэн, 2008 онд бүрэн эрхэт гишүүн болсон.

·         2011 онд Орон нутгийн Хүүхдийн төлөө хэлтсүүдтэй хамтран Хүүхдийн тусламжийн утсыг ажиллуулах Санамж бичигт гарын үсэг зурснаар 18 аймагт Хүүхдийн тусламжийн утас ажиллаж эхэлсэн.

·         2012 онд Хүүхдийн төлөө газар, Харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хүүхдийн утасны орох дуудлагыг үнэ төлбөргүй болгох харилцан ойлголцлын Санамж бичигт гарын үсэг зурсан.

·         2014 оны 5 дугаар сард Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор  Хүүхдийн тусламжийн утасны үйлчилгээ эрхлэх журам, хүүхдийн утасны дуудлагын төв, яаралтай тусламжийн төв ажиллуулах дүрэм, орон тоо, төсвийг баталж, 2014-2017 оны эхний хагас жил дуусталх хугацаанд Хүүхдийн төлөө сангийн хөрөнгөөс санхүүжүүлэх шийдвэр гаргасан.

·         2014 оны 5 дугаар сард Хүүхдийн төлөө үндэсний газар, Мобиком ХХК, Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ Хүүхдийн тусламжийн утсыг 108 дугаартайгаар ажиллуулахад 3 жил хамтран ажиллахаар Санамж бичигт гарын үсэг зурсан.

·         2014 оны 6 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Хүүхдийн тусламжийн утас 108 дугаартайгаар 24 цаг ажиллаж байна.

·         2014 оны 9-р сарын байдлаар 16 аймагт Хүүхдийн тусламжийн утас орон нутгийн дугаартай Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дэргэд ажиллаж байна.

Аймаг

Хүүхдийн тусламжийн утасны дугаар

Хариуцагч байгууллага

1. Архангай

97071979

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс

2. Булган

70343389

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс

3. Баян-Өлгий

70427979

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс

4. Говь-Алтай

 

98481222

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс

5. Дундговь

70593971

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс

6. Дорноговь

96303370

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс

7. Дархан-Уул

70373200

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс

8. Дорнод

70584979

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс

9. Завхан

70462202

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс

10. Орхон

70357200

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс

11. Өмнөговь

70532205

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс

12. Өвөрхангай

70323355

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс

13. Төв

70273293

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс

14. Сэлэнгэ

95491979

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс

15. Хэнтий

70563333

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс

16. Увс аймаг

 

70452525

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс

“Хүүхдийн тусламжийн утас-108” дугаарт Монгол орны өнцөг булан бүрээс 0-18 насны хүүхдийн хамгаалал, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, хүүхдийн эрхийн зөрчлийн талаархи мэдээллийг хүлээн авч байна.

“Хүүхдийн тусламжийн утас-108” дугаарт 2014 оны 6 дугаар сарын 01-нээс 8 дугаар сарын 31-ний хооронд нийт 7095 дуудлага хүлээн авсан. Үүнд:

Сарын дундаж дуудлага: 2365

1.30 цагт 160 орчим дуудлага авч байна.

Зорилтот дуудлага:  4453 буюу 62,7%.

Зорилтот бус дуудлага: 2642 буюу 37,3%

Нийт дуудлага

Жич: “Чимээгүй” дуудлагыг зорилтот бус ангилалд оруулан тооцов.

Ихэнх үзүүлэлт буурах хандлагатай байгааг хэд хэдэн үндсэн шалтгаанаас үүдэлтэй гэж үзэж байна. Үүнд:

·         Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацагдаж байгаа зар мэдээ, сурталчилгаанаас шалтгаалах хамаарал. Үүнийг 6 дугаар сарын эхний хагасын үзүүлэлт харуулж байна.

·         Амралтын хугацаа, тэмдэглэлт баяр, наадамтай давхцсан байдал буюу хүүхдүүд гэр бүлээсээ болон гэр бүлийн асуудлаас түр холдсонтой холбоотой үе. /Өмнөх үеийн туршлагаас харахад зуны улиралд хүүхдийн тусламжийн утсанд хандах хандалт огцом буурдаг, хичээлийн жил эхлэхэд өсдөг нь ажиглагддаг./

·         Хүүхдийн тусламжийн утас 108 дугаар олон нийтэд сайн танигдаагүй байдал.

Зорилтот дуудлага харьцангуй жигд байна. Зорилтот дуудлагын эзлэх хувь өссөн, зорилтот бус дуудлагын хувь буурсан нь харагдаж байна.

Нийт дуудлагын дийлэнх хэсэг нь 10.00-23.00, оргил үе нь 12.00- 18.00 цагийн хооронд байна.

Зорилтот дуудлагыг ангилсан байдал

 

·         Мэдээлэл хүссэн дуудлага ихэнх хувийг эзэлж байна.

·         Хүүхдийн эрүүл мэнд, хөгжлийн онцлогтой холбоотой зөвлөгөө, гэр бүл болон үе тэнгийнхний харилцааны асуудлаар хандалт их байсан

·         Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ хүссэн дуудлага харьцангуй бага хувийг эзэлж байгаа боловч удаан хугацааны турш нийгэм-сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатай 150 кейс нээгдсэн нь өмнөх оны бүтэн жилийн үзүүлэлтээс 1,8 дахин их байна.

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ шаардагдсан дуудлагын ангилал

Хүүхэд хамгааллын асуудлаар хандсан дуудлагын ихэнхийг гэр бүлийн доторхи таагүй харьцаа: ажилгүйдэл, ядуурал, гэр бүл салалт, архидалтаас үүдэлтэй бие махбодийн шийтгэл, гадуурхан шоовдорлох, үл хайхрах, сэтгэл санааны дарамт зэрэг хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн мэдээлэл эзэлж байна.

Хүүхдийн тэвчишгүй хөдөлмөрийн асуудлаар 12 удаа, хүүхдийн хөдөлмөрийн мөлжлөгийн тухай 8 удаа хандсан байна. Энэ нь ихэвчлэн хөдөө айлд мал маллах, хурдан морь унуулах нэрийдлээр ажил хийлгэн зарцалж байгаа тухай мэдээллүүд байна.

 

Хүүхдийн эрхийн зөрчлийн дуудлагууд

Сургуулийн орчинд хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа мэдээлэл 38% эзэлж байна. Хүүхдийн утсанд хандсан хүүхдийн эрхийн зөрчлийн асуудлуудаас анхаарал татаж байгаа нь 32,4% асрамжийн үйлчилгээ хүссэн дуудлагууд юм. Гэр бүл салалтаас шалтгаалан хүүхэд эцэг, эхийнхээ хэнтэй нь амьдрах, хүүхдийн мөнгө, тэтгэмжийн асуудлаар хууль эрх зүйн зөвлөгөө авахыг хүссэн дуудлагууд 21,9% байна.

 

Зорилтот бус дуудлага

Тоглосон, андуурсан дуудлагын хэмжээ нэг түвшинд шахам байгаа нь харагдаж байна.

Тасарсан дуудлагын шалтгаан нь холбооны шугамын сүлжээний ачаалал, цахилгааны тасалдал, серверийн олон дамжлага  зэрэг техникийн шалтгаанаас үүдэлтэй байна.

Бусад улс орны утасны үйлчилгээтэй харьцуулахад:

АНУ-д 100 хүн тутмаас 1 хүн,

ОХУ-д 150 хүн тутмаас 1хүн,

Австралид 23 хүн тутмын 1,

Монгол улсад одоогийн дундаж үзүүлэлтээр тооцвол 100 хүн тутмаас 1 хүн хандаж байна.

Хүүхдийн төлөө үндэсний газар болон хүүхэд хамгаалалд үүрэг хүлээгч талууд хамтран Хүүхдийн тусламжийн утсанд ирсэн дуудлагыг үндэслэн үйлчилгээ шаардлагатай хүүхдэд хүрсэн үр дүнтэй үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хүүхэд хамгааллын асуудлаар мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, хүүхдийн тусламжийн утсанд ирсэн дуудлаганд хяналт, мониторинг, дүн шинжилгээ хийж, хүүхэд хамгааллын бодлогод нөлөөлөх чиг үүрэгтэй ажиллаж байна.

Хүүхдийн тусламжийн утас-108 дугаарт ирсэн дуудлагын мөрөөр шуурхай ажиллаж байгаа ЦЕГ-ын Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төв, Нийслэлийн 9 дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс, албан хаагчид, ТББ-уудын мэргэшсэн зөвлөхүүд, ХУД, БГД, СХД, БЗД, ЧД-ийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн ажилтнуудад талархал илэрхийлж байна.

Эх сурвалж http://www.nac.gov.mn

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ҮНДЭСНИЙ ГАЗАР

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Мэдээ Мэдээлэл

Хүүхдийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжив

Published

on

ЗГХАгентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын даргын А/266 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хүүхдийн хөгжил, оролцооны байгууллага, клуб”-үүдийн үйл ажиллагааг дэмжих ажлыг 2019 оны 11 дүгээр сард зохион байгуулж 5 төсөл шалгарууллаа.

👩‍💼Төслийн уралдаанд: 👨‍🏫 Хэнтий аймгийн Жишиг сургууль Тэмүүжин цогцолбор сургуулиас:
1. Охидын зөвлөл- #Сургууль_ялгаварлалгүй_орчин
2. Өсвөрийн улаан загалмай– #Анхны_тусламж_бусдын_амь_насыг_аварна
3. Өсвөрийн цагдаа –#Хүүхэд_хүүхдэдээ_туслая
4. Хүслэн хоуз – #Бид_чадна
5. Тэмүүлэл бүлгэм – #Илүү_их_аз_жаргал зэрэг 5 байгууллагын 5 төсөл шалгаран тус бүр 250 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч чадсан юм.

👩‍💼ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД:
🙋‍♂️Сургуулийн охидын зөвлөлийн гишүүдээр дамжуулан хүүхдийн эрхийн тухай хуулинд тулгуурлаж, сургуулийн орчин дахь хүүхэд хамгаалал, үе тэнгийн дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын эсрэг сургалт
🙋‍♂️Өсвөр насны хүүхдүүдийн өмнө тулгамддаг асуудлуудын хүрээнд сургуулийн 10-12 дугаар ангийнхнийг зөв хандлагад уриалах үүднээс шторкын уралдаан
🙋‍♂️Өсвөр насны хүүхдүүдийн өмнө тулгамддаг асуудлуудыг шийдвэрлэх, тэдний бухимдлыг арилгах, стрессийг тайлах үүднээс эерэг хандлагатай байх, өөдрөг байхыг уриалсан урмын үгс бүхий номын хавчуургуудыг хийсэн байна.

🎊Шалгарсан 5 төслийн 3 нь үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн бөгөөд 2 төсөл нь үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх шатандаа явж байна. Өнөөдрийн байдлаар 3 төсөлд 1198 сурагч хамрагджээ🎊 🥳Хүүхдийн оролцооны байгууллагын бүтээлч хүүхдүүддээ илүү их амжилт хүсэн ерөөе!

Continue Reading

Мэдээ Мэдээлэл

ЭЦЭГ ЭХЧҮҮД ХҮҮХДИЙНХЭЭ ТӨРСӨН ӨДРӨӨР АМАРНА

Published

on

Хэнтий аймгийн засаг дарга бөгөөд Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүн Н.Ганбямба : Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын санаачилсан 🎂“Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ төрсөн өдрөөр цалинтай амрах”🎂 саналыг Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн дагуу А/589 дүгээр захирамж гарган баталлаа. 🥳Ингэснээр 0-18 насны хүүхэдтэй ээж аавууд хүүхдийнхээ төрсөн өдрөөр цалинтай амрах юм. 👨‍👨‍👧‍👧Ийнхүү эцэг эхчүүд үр хүүхдүүдтэйгээ аз жаргалтай хором мөчөө хуваалцах боломж нэгээр нэмэгдэж байна. Энэхүү шийдвэр нь Хэнтий аймгийг 2020 онд Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг болгох зорилтын эхлэлийг тавьсан ажил боллоо.🎊

Continue Reading

Залуучуудын хөгжил оролцоо

“Нөхөрлөл-2019” урлаг, спортын тэмцээн дүнгээ гаргалаа

Published

on

Хэнтий аймгийн Засаг даргаар ахлуулсан Залуучуудын зөвлөлөөс Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн хүрээнд Хэрлэн сумын Төрийн болон төрийн бус байгууллага, ААН-ийн залуучуудын дунд дунд зохион байгуулсан #НӨХӨРЛӨЛ_2019” урлаг спортын тэмцээн амжилттай болж өнөөдөр дүнгээ гаргалаа. Тус тэмцээнд 15-н багийн 200 гаруй тамирчид өрсөлдөж шилдгүүд тодорлоо.
____________________________________
Байр эзлэлт:

1-р байрт #Ус_Цаг_Уур_Орчины_Шинжилгээний_төв

· “Дэвжээ” тэмцээний 1-р байр
· “Дартс” эмэгтэй төрөл 1-р байр
· “Шатар” эмэгтэй төрөл 1-р байр
· “Бүжиг”-ийн тэмцээний 1-р байр

2-р байр #Онцгой_байдлын_газар
· “Дэвжээ” тэмцээний 2-р байр
· “Гар бөмбөг” 2-р байр
· “Теннис” эрэгтэй төрөл 3-р байр
· “Дартс” эрэгтэй төрөл 3-р байр
· “Дартс” эмэгтэй төрөл 2-р байр
· “Бадминтон” 1-р байр

3-р байр #Тэмүүжин‘ Цогцолбор Сургууль
· “Гар бөмбөг” 1-р байр
· “Шатар” эрэгтэй төрөл 1-р байр
· “Шатар” эмэгтэй төрөл 2-р байр
· “Бадминтон” 3-р байр тус тус байр эзэллээ.

“НӨХӨРЛӨЛ” тэмцээн жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагдах юм.

Тэмцээнд оролцсон нийт байгууллага, хамт олондоо талархал илэрхийлье.👍👏👏👏

Continue Reading

Facebook

Бусад категорууд

Trending