Connect with us
nuudel

Мэдээ Мэдээлэл

Хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын дунд хэлэлцүүлэг боллоо

Published

on

Сургуулийн орчин дахь хүүхдийн оролцох эрхийн байдал, түүнд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд бидний оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлгийн тайлан

Үйл ажиллагааны нэр: Cургуулийн орчин дахь хүүхдийн оролцох эрхийн байдал, түүнд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд бидний оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлэг

Хамрах хүрээ: ЕБС-үүдийн сурагчийн зөвлөл, хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын төлөөлөл

Хүлээгдэж буй үр дүн: Сургуулийн орчин дахь хүүхдүүдийн оролцох эрхийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл цуглуулж дүн шинжилгээ хийнэ.

Биелэлт: Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-ын Хэнтий нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран “Сургуулийн орчин дахь хүүхдийн оролцох эрхийн байдал, түүнд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд бидний оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2015 оны 3 дугаар сарын 21-нд аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхимд зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Хэрлэн 1, “Хан Хэнтий” ЦС, “Тэмүүжин” ЦС, Хэрлэн IV,  МСҮТ-ийн сурагчийн зөвлөл, аймгийн Хүүхдийн нэгдсэн зөвлөл, “Цэц Монгол” хүүхдийн оролцоог дэмжих холбоо, Монголын хүүхдийн байгууллага, Өсвөрийн цагдаа, Өсвөрийн улаан загалмай, Өсвөрийн эмч, МСҮТ-ийн “Тэмүүлэл” клуб, МСҮТ-ийн “Үе тэнгийн сургагч багш” гэсэн нийт 9-н оролцооны байгууллагын 72 хүүхэд хамрагдлаа. Хэлэлцүүлгийн чиглүүлэгчдээр ХГБХХ мэргэжилтэн Ц.Алтантуяа, Нийгмийн ажилтан О.Болормаа, ДЗМОУБ-ын ХНХХ-ийн ажилтан н.Бат-Ирээдүй нар ажиллалаа.

Хэлэлцүүлгийн эхэнд ХГБХХ мэргэжилтэн Ц.Алтантуяа   “Хүүхдийн оролцоог дэмжих стратеги”- ийн  талаарх мэдээлэл хийсэн.

Хэлэлцүүлэгт оролцогсдыг 4 бүлэгт хуваасан. 1-р баг “Өөрийн сургуулийн орчинд хүүхдүүд оролцох эрхээ эдлэж байгаа хэлбэрүүдийг нэрлэж, жишээ баримтаар  гаргах”, 2-р баг “Сургуулийн орчинд хүүхдүүдийн оролцох эрхийн зөрчигдөж буй хэлбэрүүдийг тодорхойлох”, 3-р баг “Сургуулийн орчинд хүүхдүүд оролцох эрхээ хэрхэн эдлэж хэрэгжүүлэх боломж бололцоо, нөөц”-ийг томьёолох, 4-р баг  “Цаашид авах арга хэмжээг хэлэлцэж төлөвлөгөө боловсруулах” чиглэлээх ажиллалаа.

Хэлэлцүүлгийг оролцооны болон өртөөчилсөн байдлаар зохион байгуулсан бөгөөд баг бүрээс 2 чиглүүлэгч томилогдон ажиллаж  багийн гишүүд бусад бүх өртөөгөөр аялан тухайн өртөөний асуудал бүр дээр өөр өөрийн санал бодлыг солилцож тэмдэглүүллээ. Гишүүд нэг өртөөнд 15 минут ажилласан.

1-р баг “Өөрийн сургуулийн орчинд хүүхдүүд оролцох эрхээ эдлэж байгаа хэлбэрүүдийг нэрлэж, жишээ баримтаар  гаргах” өртөөнд гарсан санал.

–       Хөгжлийн тэмцээн уралдаануудад чөлөөтэй оролцож байгаа

–       Хүүхдийн оролцооны байгууллагад гишүүнээр явж байгаа

–       Сурч боловсрох эрхээ л эдэлж байна

–       Сургууль дээр номын санд хичээлийн бус цагаар сууж болдог

–       Мэдээлэл зүйн кабинетэт хичээлийн бус цагаар сууж байна

–       Хүссэн хурал тэмцээндээ орж чаддаг

–       Найзлах, харилцах эрхээ эдэлж байна

–       Чөлөөтэй, өвчтэй хичээлээ нөхдөг

–       Ямар нэгэн тоглолтыг бүгд үздэг

 МСҮТийн хувьд:

–       Үеийнхэндээ хүүхдүүд сургалт өгдөг

–       Үе тэнгийн сургагч багш хийдэг

–       Төрөл бүрийн дугуйланд хамрагддаг

–       Үеийнхнийхээ асуудлыг оролцооны хүүхдүүд өөр хоорондоо хэлэлцдэг.Хэрхэн шийдвэрлэх гарц гаргалгаагаа олдог.

–       Ангийн нэрэмжит тэмцээн уралдаан, хүссэн үйл ажиллагаагаа багшдаа хэлж сургуульдаа зохиож болн гэсэн саналуудыг гаргалаа.

2р баг: “Сургуулийн орчинд хүүхдүүдийн оролцох эрхийн зөрчигдөж буй хэлбэрүүдийг тодорхойлох” багийн ажлаар гарсан саналуудыг нэгтгэвэл:  

–       Багш нар сурагчдыг аливаа зүйлд оруулахдаа өнгө үзэмж чадвар, сурлагаар нь ялгаварлан гадуурхдаг. Үүнээс болж хүүхдүүд өөртөө итгэх итгэлгүй болж байна.

–       Хүүхдүүдийн нийгмийн оролцоо муу байна

–       Сургууль хүүхдүүдийг хөгжүүлэх тал дээр анхаарал муу байдаг. Хүүхдүүд хүссэн дугуйлан, секцдддээ тэр бүр хамрагдаж чадахгүй байна.

–       Үе тэнгийн дарамт их байдаг

–       Сургуулийн зүгээс хүүхдүүдийн оролцох эрхийг мэдүүлэх, таниулах, хэрэгжүүлэх ямар нэгэн бодитой арга хэмжээг огт авдаггүй. Үүний улмаас хүүхдүүд оролцох эрхийн талаар мэдлэг байхгүй.

3р баг: “Сургуулийн орчинд хүүхдүүд оролцох эрхээ хэрхэн эдлэж хэрэгжүүлэх боломж бололцоо байгаа вэ”  багийн ажлаас гарсан саналуудыг нэгтгэвэл:

–       Хүүхдүүд өөрсдөө идэвхитэй байж өөрийгөө хөгжүүлэхийг хичээх

–       Оролцооны байгууллагад явж өөрийгөө хөгжүүлж, бусадтай хамтран ажиллах чадварт сурах, өөрийгөө зоригжуулах хэрэгтэй

–       Сургуулийн нийгмийн ажилтнаас зөвлөгөө авах, нийгмийн ажилтантай хамтран ажиллах

–       Өөрсдийн үүсгэл санаачлагаар нэгдсэн тодорхой зорилго бүхий бүлгэм, салаа байгуулж болно.

–       Өөр хоорондоо нэгдэх шаардлагатай байна

–       Өөрсдийгөө хөгжүүлэх сургалт зохион байгуулах

4р баг  “Цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлж ерөнхий төлөвлөгөө”г боловсруулах

Багийн ажлаас гарсан саналуудыг нэгтгэвэл:

–       Сургууль дотроо  хүүхэд бүрт оролцох эрхийн талаар мэдлэг олгох сургалт явуулах

–       Хүүхдүүдийг өөрийгөө илэрхийлэх чадварт суралцуулах

–       Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжийг сургуулийн захиргаа гаргаж өгөх

–       Хүүхдийн оролцоо болон оролцооны байгууллагыг бусад хүмүүс болон шийдвэр гаргах түвшнийхэн дэмжиж ажиллах

–       Хүүхдийн эрх үүргийн талаар бага наснаас эхлэн ойлгуулах

–       Хүүхэд бүрийн авьяасыг хөгжүүлэхийн тулд тэр талаар мэргэшсэн багш нарыг бэлтгэх

гэсэн саналуудыг гаргалаа.

Дүгнэлт: Хэлэлцүүлгээс гарсан саналуудыг дүгнэхэд хүүхдүүд оролцох эрхийн талаар хязгаарлагдмал ойлголттой, сургуулийн орчинд оролцох эрхийн талаарх мэдээлэл дутмаг өгдөг бөгөөд оролцох эрхийг хэрэгжүүлэх талаар дорвитой үйл ажиллагаа хийдэггүй байна гэсэн дүгнэлт гарлаа.

Хэлэлцүүлгийн дараа Аймгийн Иргэний танхимийн ажилтан  Г.Анирмаа Аймгийн Иргэний танхимийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, ХГБХХ-ийн нийгмийн ажилтан О.Болормаа  “Хүүхдийн тусламжийн 108”- утасны талаар танилцуулга мэдээлэл хийсэн.

Мөн ДЗМОУБ-ын Хэнтий нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн ажилтан н. Бат-Ирээдүй хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын өнгөрсөн онд хийсэн томоохон 2 ажил, ирэх онд хийх томоохон – ажлуудыг хэлэлцүүлж нэгтгэсэн.

Тайлан бичсэн:  ХГБХХ мэргэжилтэн                             Ц.АлтантуяаIMG_3358IMG_3360

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Мэдээ Мэдээлэл

ОНЫ ШИЛДЭГ ЗАЛУУ шалгаруулах арга хэмжээ

Published

on

►Хэнтий аймгийн эрч хүчтэй –#ЗАЛУУЧУУДЫН анхааралд

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ОНЫ ШИЛДЭГ ЗАЛУУ, ШИЛДЭГ СУМ ШАЛГАРУУЛАХ “ЁСЛОЛ ХҮНДЭТГЭЛИЙН” АРГА ХЭМЖЭЭНД ТА БҮХНИЙГ УРЬЖ БАЙНА.

 Салбар бүрийн шилдэгүүд
•Төрийн албаны шилдэг залуу
•Хөдөө аж ахуйн салбарын шилдэг залуу
•Урлаг, спортын салбарын шилдэг залуу
•Нийгэм, олон нийтийн салбарын шилдэг залуу
•Хувийн хэвшил, бизнесийн шилдэг залуу

 Урлаг соёлын үзүүлбэр
 Хөгжөөнт тоглоом
 Амтат зоог
 Азын сугалаа гэх мэт олон олон гэнэтийн бэлэг таныг хүлээж байна.

АРГА ХЭМЖЭЭ
ЧИНГИС TOWER “ТЭМҮҮЖИН” ресторанд
►2018.12.22-ны өдөр
►18:00 цагт болно…
►ТАХ:-ийг утсаар залгаж асууна уу.
📞☎️: 70563533, 80797818

ЖИЧ: ШИРЭЭ ЗАХИАЛГАА УТСААР ХОЛБОГДОЖ ӨГНӨ ҮҮ!!!
Суудлын тоо хязгаартай тул та яараарай
“ОДОД ЧУУЛСАН ХЭНТИЙН ҮДЭШЛЭГ ДЭЭР УУЛЗАЦГААЯ”

Continue Reading

Мэдээ Мэдээлэл

ХУРДАН МОРЬ УРАЛДААНЧ ХҮҮХДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ АЖИЛЛАЛАА

Published

on

ХЭНТИЙ АЙМАГ БАЙГУУЛАГДСАНЫ 95 ЖИЛИЙН ОЙН БАЯР НААДМЫН ХУРДАН МОРЬ УРАЛДААНЧ ХҮҮХДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ АЖИЛЛАЛАА

ГБХЗХГ-аас Хэнтий аймаг байгуулагдсаны түүхт 95 жилийн ойн баяр наадмын хурдан морины уралдааны уралдаанч хүүхдийн аюулгүй байдлыг хамгаалан ажиллалаа.

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 3-р сарын 14-ны А/98 тоот захирамжийн дагуу аймгийн хурдан морины уралдаан зохион байгуулах хорооны гишүүнээр орж ажиллан хурдан морь уралдаанч хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд  дараах ажлуудыг зохион байгууллаа.

–       Уралдаанч хүүхдийн бүртгэлийг цахимаар бүртгэж нийт 280  уралдаанч хүүхэд,  340 уяачийг бүртгэж мэдээллийн баазтай болсон эдгээр уяачийн  651 морийг унаж уралдууллаа. Цахим бүртгэл болон уралдаанч хүүхдийн хамгаалалтын хувцас хэрэгсэлд хяналт тавихад Хэрлэн сумын төвийн багийн нийгмийн ажилтнууд хамтран ажиллалаа. Мөн “Номин”, МИГ, “Практикал” даатгалын компанийн ажилчид нас бүр дээр ээлжлэн жижүүр гаргаж яаралтай даатгалын үйлчилгээ, хамгаалалтын хувцас хэрэгслийг зарж борлуулах, түрээслэх үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.

–       Орон нутагт “Хүүхэд хамгааллын даатгалын шинэ төрлийн үйлчилгээ”-г сурталчилж, уяачдад мэдээлэл өгөн “Номин”, МИГ, “Практикал” компаниудтай хамтран ажиллаж уралдаанч хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгалыг  100000 төгрөгөөр хийлгэж нийт 222  хүүхэд  даатгууллаа.

–       “Морьтон компанийн Хэнтий аймаг дахь салбартай  хамтран ажиллаж хүүхдийн хамгаалалтын хувцас хэрэглэлийг уралдаалга болох газар бэлэн байлгаж уяачдад үйлчилсэн.

Continue Reading

Мэдээ Мэдээлэл

Фото зургийн уралдааны удирдамж

Published

on

Continue Reading

Trending