Connect with us
nuudel

Мэдээ Мэдээлэл

Хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын дунд хэлэлцүүлэг боллоо

Published

on

Сургуулийн орчин дахь хүүхдийн оролцох эрхийн байдал, түүнд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд бидний оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлгийн тайлан

Үйл ажиллагааны нэр: Cургуулийн орчин дахь хүүхдийн оролцох эрхийн байдал, түүнд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд бидний оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлэг

Хамрах хүрээ: ЕБС-үүдийн сурагчийн зөвлөл, хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын төлөөлөл

Хүлээгдэж буй үр дүн: Сургуулийн орчин дахь хүүхдүүдийн оролцох эрхийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл цуглуулж дүн шинжилгээ хийнэ.

Биелэлт: Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-ын Хэнтий нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран “Сургуулийн орчин дахь хүүхдийн оролцох эрхийн байдал, түүнд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд бидний оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2015 оны 3 дугаар сарын 21-нд аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхимд зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Хэрлэн 1, “Хан Хэнтий” ЦС, “Тэмүүжин” ЦС, Хэрлэн IV,  МСҮТ-ийн сурагчийн зөвлөл, аймгийн Хүүхдийн нэгдсэн зөвлөл, “Цэц Монгол” хүүхдийн оролцоог дэмжих холбоо, Монголын хүүхдийн байгууллага, Өсвөрийн цагдаа, Өсвөрийн улаан загалмай, Өсвөрийн эмч, МСҮТ-ийн “Тэмүүлэл” клуб, МСҮТ-ийн “Үе тэнгийн сургагч багш” гэсэн нийт 9-н оролцооны байгууллагын 72 хүүхэд хамрагдлаа. Хэлэлцүүлгийн чиглүүлэгчдээр ХГБХХ мэргэжилтэн Ц.Алтантуяа, Нийгмийн ажилтан О.Болормаа, ДЗМОУБ-ын ХНХХ-ийн ажилтан н.Бат-Ирээдүй нар ажиллалаа.

Хэлэлцүүлгийн эхэнд ХГБХХ мэргэжилтэн Ц.Алтантуяа   “Хүүхдийн оролцоог дэмжих стратеги”- ийн  талаарх мэдээлэл хийсэн.

Хэлэлцүүлэгт оролцогсдыг 4 бүлэгт хуваасан. 1-р баг “Өөрийн сургуулийн орчинд хүүхдүүд оролцох эрхээ эдлэж байгаа хэлбэрүүдийг нэрлэж, жишээ баримтаар  гаргах”, 2-р баг “Сургуулийн орчинд хүүхдүүдийн оролцох эрхийн зөрчигдөж буй хэлбэрүүдийг тодорхойлох”, 3-р баг “Сургуулийн орчинд хүүхдүүд оролцох эрхээ хэрхэн эдлэж хэрэгжүүлэх боломж бололцоо, нөөц”-ийг томьёолох, 4-р баг  “Цаашид авах арга хэмжээг хэлэлцэж төлөвлөгөө боловсруулах” чиглэлээх ажиллалаа.

Хэлэлцүүлгийг оролцооны болон өртөөчилсөн байдлаар зохион байгуулсан бөгөөд баг бүрээс 2 чиглүүлэгч томилогдон ажиллаж  багийн гишүүд бусад бүх өртөөгөөр аялан тухайн өртөөний асуудал бүр дээр өөр өөрийн санал бодлыг солилцож тэмдэглүүллээ. Гишүүд нэг өртөөнд 15 минут ажилласан.

1-р баг “Өөрийн сургуулийн орчинд хүүхдүүд оролцох эрхээ эдлэж байгаа хэлбэрүүдийг нэрлэж, жишээ баримтаар  гаргах” өртөөнд гарсан санал.

–       Хөгжлийн тэмцээн уралдаануудад чөлөөтэй оролцож байгаа

–       Хүүхдийн оролцооны байгууллагад гишүүнээр явж байгаа

–       Сурч боловсрох эрхээ л эдэлж байна

–       Сургууль дээр номын санд хичээлийн бус цагаар сууж болдог

–       Мэдээлэл зүйн кабинетэт хичээлийн бус цагаар сууж байна

–       Хүссэн хурал тэмцээндээ орж чаддаг

–       Найзлах, харилцах эрхээ эдэлж байна

–       Чөлөөтэй, өвчтэй хичээлээ нөхдөг

–       Ямар нэгэн тоглолтыг бүгд үздэг

 МСҮТийн хувьд:

–       Үеийнхэндээ хүүхдүүд сургалт өгдөг

–       Үе тэнгийн сургагч багш хийдэг

–       Төрөл бүрийн дугуйланд хамрагддаг

–       Үеийнхнийхээ асуудлыг оролцооны хүүхдүүд өөр хоорондоо хэлэлцдэг.Хэрхэн шийдвэрлэх гарц гаргалгаагаа олдог.

–       Ангийн нэрэмжит тэмцээн уралдаан, хүссэн үйл ажиллагаагаа багшдаа хэлж сургуульдаа зохиож болн гэсэн саналуудыг гаргалаа.

2р баг: “Сургуулийн орчинд хүүхдүүдийн оролцох эрхийн зөрчигдөж буй хэлбэрүүдийг тодорхойлох” багийн ажлаар гарсан саналуудыг нэгтгэвэл:  

–       Багш нар сурагчдыг аливаа зүйлд оруулахдаа өнгө үзэмж чадвар, сурлагаар нь ялгаварлан гадуурхдаг. Үүнээс болж хүүхдүүд өөртөө итгэх итгэлгүй болж байна.

–       Хүүхдүүдийн нийгмийн оролцоо муу байна

–       Сургууль хүүхдүүдийг хөгжүүлэх тал дээр анхаарал муу байдаг. Хүүхдүүд хүссэн дугуйлан, секцдддээ тэр бүр хамрагдаж чадахгүй байна.

–       Үе тэнгийн дарамт их байдаг

–       Сургуулийн зүгээс хүүхдүүдийн оролцох эрхийг мэдүүлэх, таниулах, хэрэгжүүлэх ямар нэгэн бодитой арга хэмжээг огт авдаггүй. Үүний улмаас хүүхдүүд оролцох эрхийн талаар мэдлэг байхгүй.

3р баг: “Сургуулийн орчинд хүүхдүүд оролцох эрхээ хэрхэн эдлэж хэрэгжүүлэх боломж бололцоо байгаа вэ”  багийн ажлаас гарсан саналуудыг нэгтгэвэл:

–       Хүүхдүүд өөрсдөө идэвхитэй байж өөрийгөө хөгжүүлэхийг хичээх

–       Оролцооны байгууллагад явж өөрийгөө хөгжүүлж, бусадтай хамтран ажиллах чадварт сурах, өөрийгөө зоригжуулах хэрэгтэй

–       Сургуулийн нийгмийн ажилтнаас зөвлөгөө авах, нийгмийн ажилтантай хамтран ажиллах

–       Өөрсдийн үүсгэл санаачлагаар нэгдсэн тодорхой зорилго бүхий бүлгэм, салаа байгуулж болно.

–       Өөр хоорондоо нэгдэх шаардлагатай байна

–       Өөрсдийгөө хөгжүүлэх сургалт зохион байгуулах

4р баг  “Цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлж ерөнхий төлөвлөгөө”г боловсруулах

Багийн ажлаас гарсан саналуудыг нэгтгэвэл:

–       Сургууль дотроо  хүүхэд бүрт оролцох эрхийн талаар мэдлэг олгох сургалт явуулах

–       Хүүхдүүдийг өөрийгөө илэрхийлэх чадварт суралцуулах

–       Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжийг сургуулийн захиргаа гаргаж өгөх

–       Хүүхдийн оролцоо болон оролцооны байгууллагыг бусад хүмүүс болон шийдвэр гаргах түвшнийхэн дэмжиж ажиллах

–       Хүүхдийн эрх үүргийн талаар бага наснаас эхлэн ойлгуулах

–       Хүүхэд бүрийн авьяасыг хөгжүүлэхийн тулд тэр талаар мэргэшсэн багш нарыг бэлтгэх

гэсэн саналуудыг гаргалаа.

Дүгнэлт: Хэлэлцүүлгээс гарсан саналуудыг дүгнэхэд хүүхдүүд оролцох эрхийн талаар хязгаарлагдмал ойлголттой, сургуулийн орчинд оролцох эрхийн талаарх мэдээлэл дутмаг өгдөг бөгөөд оролцох эрхийг хэрэгжүүлэх талаар дорвитой үйл ажиллагаа хийдэггүй байна гэсэн дүгнэлт гарлаа.

Хэлэлцүүлгийн дараа Аймгийн Иргэний танхимийн ажилтан  Г.Анирмаа Аймгийн Иргэний танхимийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, ХГБХХ-ийн нийгмийн ажилтан О.Болормаа  “Хүүхдийн тусламжийн 108”- утасны талаар танилцуулга мэдээлэл хийсэн.

Мөн ДЗМОУБ-ын Хэнтий нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн ажилтан н. Бат-Ирээдүй хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын өнгөрсөн онд хийсэн томоохон 2 ажил, ирэх онд хийх томоохон – ажлуудыг хэлэлцүүлж нэгтгэсэн.

Тайлан бичсэн:  ХГБХХ мэргэжилтэн                             Ц.АлтантуяаIMG_3358IMG_3360

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Мэдээ Мэдээлэл

“Хүүхдээ хурдан морь унахыг зөвшөөрсөн эцэг эх, асран хамгаалагчийн зөвшөөрөл” гэрээний үлгэрчилсэн загвар

Published

on

Уяач, хурдан морь уралдаанч хүүхдийн эцэг, эх асран хамгаалагч нарын анхааралд!!!
“Хүүхдээ хурдан морь унахыг зөвшөөрсөн эцэг эх, асран хамгаалагчийн зөвшөөрөл” гэрээний үлгэрчилсэн загвар

Загвар_Маягт

Continue Reading

Мэдээ Мэдээлэл

Хүүхдийн_урлагийн_ЯРГУЙ_наадам_эхэллээ

Published

on

Урлагаар дамжуулан хүүхдийг хөгжүүлэх, ёс суртахууны хүмүүжил, төлөвшил олгох, мөн орон нутгийн зан заншил, соёл урлагтай танилцуулах, өвлүүлэн үлдээхийг зорьж, суралцагчид харилцан бие биетэйгээ танилцаж, туршлага солилцох, суралцах боломж олгох зорилгоор зохион байгуулдаг ЕБС-ийн дундах “Яргуй” хүүхдийн урлагийн наадам эхэллээ. Наадмын нээлтийн арга хэмжээ Чингисийн талбайд өргөн дэлгэр болж өндөрлөлөө. Нээлтийн арга хэмжээний үеэр Яргуй наадамд оролцох сурагчдын баярын жагсаал болж, Яргуй наадмын тугийг хүндэтгэлтэйгээр мандууллаа. Туг залах хүндтэй үүргийг аймаг, орон нутгийнхаа нүүр царай болсон шилдэг сурагчид болох Тэмүүжин цогцолбор сургуулийн сурагч Д.Маргад, Хэрлэн 4-р сургуулийн сурагч М.Түвшинхүү, Бор-Өндөр цогцолбор сургуулийн сурагч И.Мурат, Өмнөдэлгэр сумын дунд сургуулийн сурагч М.Тогтуун, Хан Хэнтий цогцолбор сургуулийн сурагч Ч.Бүтэнбаяр нар хүлээж, наадмын тугийг хүндэтгэлтэйгээр мандууллаа. Наадамд 23 сургуулийн 900 сурагч, 200 багш Хэнтий аймгийн өнцөг булан бүрээс ирж оролцож байна.
Наадмын шүүгчдээр Монгол улсын төрийн соёрхолт, урлагийн гавьяат зүтгэлтэн, найруулагч Сэвжидийн Сүхбаатар, Монгол улсын гавьяат жүжигчин, Улаанбаатар чуулгын уртын дуучин Г.Хонгорзул, Монгол улсын консерваторийн дуулаачийн факультетийн эрхлэгч, МУСТА Ч.Чинзориг, ардын дуу бүжгийн Хан Хэнтий чуулгын дууны багш, хөгжмийн зохиолч, МУСТА Б.Энхбаяр, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга Б.Энх-Эрдэнэ нар ажиллаж байна.
Тоглолт 2 өдрийн турш үргэлжилж, шилдгүүдийн Гала тоглолт, улаан хивсний ёслол, шагнал гардуулах ажиллагаа 5-р сарын 11-нд болно.

Яргуй наадмын тоглолтыг LIVE -аар шууд дамжуулж байгаа тул манай Fage хуудсаар хандаж үзэх боломжтой

https://www.facebook.com/khentii.gbhzhg/

Continue Reading

Мэдээ Мэдээлэл

ХҮҮХДИЙГ ЭЕРЭГ АРГААР ХҮМҮҮЖҮҮЛЬЕ үндэсний аян Хэнтий аймагт

Published

on

Монгол орон даяар хэрэгжүүлж буй  “Хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлье” үндэсний аян,  мөн хүүхдийг зодож шийтгэхийн эсрэг дэлхийн өдрийг  тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд  Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Боловсрол соёл урлагийн газар, ДЗМОУБ Бор-Өндөр 2 хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран  “Хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлье” үндэсний аяны нээлтийг Хэрлэн сумын иргэдийн төлөөлөл 100 иргэнийг хамруулан зохион байгууллаа. Нээлтийн арга хэмжээнд ГБХЗХГ-ын дарга Б.Энх-Эрдэнэ, Боловсрол Соёл урлагийн газрын дарга С.Мөнхцэцэг, ДЗМОУБ-ын Бор-Өндөр 2 хөгжлийн хөтөлбөрийн багийн ахлагч Г.Жаргалбат нар оролцлоо. Арга хэмжээний хүрээнд  ГБХЗХГ-ын мэргэжилтэн Ц.Алтантуяа “Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга” лекц,  Цагдаагийн газрын Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн, дэслэгч  С.Мөнх-Эрдэнэ “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”, “Зөрчлийн тухай хууль”-ийн танилцуулга мэдээлэл хийлээ.

Мөн эцэг эхчүүдэд “Гэрийн дүрэм” брошур тарааж, “Хүүхдийг зодож шийтгэхийн эсрэг дэлхийн өдөр”-т эвлэлдэн нэгдэж буйгаа илэрхийлэн тангараг өргөлөө.

Continue Reading

Facebook

Бусад категорууд

Trending