Connect with us
nuudel

Мэдээ Мэдээлэл

Хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын дунд хэлэлцүүлэг боллоо

Published

on

Сургуулийн орчин дахь хүүхдийн оролцох эрхийн байдал, түүнд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд бидний оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлгийн тайлан

Үйл ажиллагааны нэр: Cургуулийн орчин дахь хүүхдийн оролцох эрхийн байдал, түүнд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд бидний оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлэг

Хамрах хүрээ: ЕБС-үүдийн сурагчийн зөвлөл, хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын төлөөлөл

Хүлээгдэж буй үр дүн: Сургуулийн орчин дахь хүүхдүүдийн оролцох эрхийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл цуглуулж дүн шинжилгээ хийнэ.

Биелэлт: Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-ын Хэнтий нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран “Сургуулийн орчин дахь хүүхдийн оролцох эрхийн байдал, түүнд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд бидний оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2015 оны 3 дугаар сарын 21-нд аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхимд зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Хэрлэн 1, “Хан Хэнтий” ЦС, “Тэмүүжин” ЦС, Хэрлэн IV,  МСҮТ-ийн сурагчийн зөвлөл, аймгийн Хүүхдийн нэгдсэн зөвлөл, “Цэц Монгол” хүүхдийн оролцоог дэмжих холбоо, Монголын хүүхдийн байгууллага, Өсвөрийн цагдаа, Өсвөрийн улаан загалмай, Өсвөрийн эмч, МСҮТ-ийн “Тэмүүлэл” клуб, МСҮТ-ийн “Үе тэнгийн сургагч багш” гэсэн нийт 9-н оролцооны байгууллагын 72 хүүхэд хамрагдлаа. Хэлэлцүүлгийн чиглүүлэгчдээр ХГБХХ мэргэжилтэн Ц.Алтантуяа, Нийгмийн ажилтан О.Болормаа, ДЗМОУБ-ын ХНХХ-ийн ажилтан н.Бат-Ирээдүй нар ажиллалаа.

Хэлэлцүүлгийн эхэнд ХГБХХ мэргэжилтэн Ц.Алтантуяа   “Хүүхдийн оролцоог дэмжих стратеги”- ийн  талаарх мэдээлэл хийсэн.

Хэлэлцүүлэгт оролцогсдыг 4 бүлэгт хуваасан. 1-р баг “Өөрийн сургуулийн орчинд хүүхдүүд оролцох эрхээ эдлэж байгаа хэлбэрүүдийг нэрлэж, жишээ баримтаар  гаргах”, 2-р баг “Сургуулийн орчинд хүүхдүүдийн оролцох эрхийн зөрчигдөж буй хэлбэрүүдийг тодорхойлох”, 3-р баг “Сургуулийн орчинд хүүхдүүд оролцох эрхээ хэрхэн эдлэж хэрэгжүүлэх боломж бололцоо, нөөц”-ийг томьёолох, 4-р баг  “Цаашид авах арга хэмжээг хэлэлцэж төлөвлөгөө боловсруулах” чиглэлээх ажиллалаа.

Хэлэлцүүлгийг оролцооны болон өртөөчилсөн байдлаар зохион байгуулсан бөгөөд баг бүрээс 2 чиглүүлэгч томилогдон ажиллаж  багийн гишүүд бусад бүх өртөөгөөр аялан тухайн өртөөний асуудал бүр дээр өөр өөрийн санал бодлыг солилцож тэмдэглүүллээ. Гишүүд нэг өртөөнд 15 минут ажилласан.

1-р баг “Өөрийн сургуулийн орчинд хүүхдүүд оролцох эрхээ эдлэж байгаа хэлбэрүүдийг нэрлэж, жишээ баримтаар  гаргах” өртөөнд гарсан санал.

–       Хөгжлийн тэмцээн уралдаануудад чөлөөтэй оролцож байгаа

–       Хүүхдийн оролцооны байгууллагад гишүүнээр явж байгаа

–       Сурч боловсрох эрхээ л эдэлж байна

–       Сургууль дээр номын санд хичээлийн бус цагаар сууж болдог

–       Мэдээлэл зүйн кабинетэт хичээлийн бус цагаар сууж байна

–       Хүссэн хурал тэмцээндээ орж чаддаг

–       Найзлах, харилцах эрхээ эдэлж байна

–       Чөлөөтэй, өвчтэй хичээлээ нөхдөг

–       Ямар нэгэн тоглолтыг бүгд үздэг

 МСҮТийн хувьд:

–       Үеийнхэндээ хүүхдүүд сургалт өгдөг

–       Үе тэнгийн сургагч багш хийдэг

–       Төрөл бүрийн дугуйланд хамрагддаг

–       Үеийнхнийхээ асуудлыг оролцооны хүүхдүүд өөр хоорондоо хэлэлцдэг.Хэрхэн шийдвэрлэх гарц гаргалгаагаа олдог.

–       Ангийн нэрэмжит тэмцээн уралдаан, хүссэн үйл ажиллагаагаа багшдаа хэлж сургуульдаа зохиож болн гэсэн саналуудыг гаргалаа.

2р баг: “Сургуулийн орчинд хүүхдүүдийн оролцох эрхийн зөрчигдөж буй хэлбэрүүдийг тодорхойлох” багийн ажлаар гарсан саналуудыг нэгтгэвэл:  

–       Багш нар сурагчдыг аливаа зүйлд оруулахдаа өнгө үзэмж чадвар, сурлагаар нь ялгаварлан гадуурхдаг. Үүнээс болж хүүхдүүд өөртөө итгэх итгэлгүй болж байна.

–       Хүүхдүүдийн нийгмийн оролцоо муу байна

–       Сургууль хүүхдүүдийг хөгжүүлэх тал дээр анхаарал муу байдаг. Хүүхдүүд хүссэн дугуйлан, секцдддээ тэр бүр хамрагдаж чадахгүй байна.

–       Үе тэнгийн дарамт их байдаг

–       Сургуулийн зүгээс хүүхдүүдийн оролцох эрхийг мэдүүлэх, таниулах, хэрэгжүүлэх ямар нэгэн бодитой арга хэмжээг огт авдаггүй. Үүний улмаас хүүхдүүд оролцох эрхийн талаар мэдлэг байхгүй.

3р баг: “Сургуулийн орчинд хүүхдүүд оролцох эрхээ хэрхэн эдлэж хэрэгжүүлэх боломж бололцоо байгаа вэ”  багийн ажлаас гарсан саналуудыг нэгтгэвэл:

–       Хүүхдүүд өөрсдөө идэвхитэй байж өөрийгөө хөгжүүлэхийг хичээх

–       Оролцооны байгууллагад явж өөрийгөө хөгжүүлж, бусадтай хамтран ажиллах чадварт сурах, өөрийгөө зоригжуулах хэрэгтэй

–       Сургуулийн нийгмийн ажилтнаас зөвлөгөө авах, нийгмийн ажилтантай хамтран ажиллах

–       Өөрсдийн үүсгэл санаачлагаар нэгдсэн тодорхой зорилго бүхий бүлгэм, салаа байгуулж болно.

–       Өөр хоорондоо нэгдэх шаардлагатай байна

–       Өөрсдийгөө хөгжүүлэх сургалт зохион байгуулах

4р баг  “Цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлж ерөнхий төлөвлөгөө”г боловсруулах

Багийн ажлаас гарсан саналуудыг нэгтгэвэл:

–       Сургууль дотроо  хүүхэд бүрт оролцох эрхийн талаар мэдлэг олгох сургалт явуулах

–       Хүүхдүүдийг өөрийгөө илэрхийлэх чадварт суралцуулах

–       Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжийг сургуулийн захиргаа гаргаж өгөх

–       Хүүхдийн оролцоо болон оролцооны байгууллагыг бусад хүмүүс болон шийдвэр гаргах түвшнийхэн дэмжиж ажиллах

–       Хүүхдийн эрх үүргийн талаар бага наснаас эхлэн ойлгуулах

–       Хүүхэд бүрийн авьяасыг хөгжүүлэхийн тулд тэр талаар мэргэшсэн багш нарыг бэлтгэх

гэсэн саналуудыг гаргалаа.

Дүгнэлт: Хэлэлцүүлгээс гарсан саналуудыг дүгнэхэд хүүхдүүд оролцох эрхийн талаар хязгаарлагдмал ойлголттой, сургуулийн орчинд оролцох эрхийн талаарх мэдээлэл дутмаг өгдөг бөгөөд оролцох эрхийг хэрэгжүүлэх талаар дорвитой үйл ажиллагаа хийдэггүй байна гэсэн дүгнэлт гарлаа.

Хэлэлцүүлгийн дараа Аймгийн Иргэний танхимийн ажилтан  Г.Анирмаа Аймгийн Иргэний танхимийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, ХГБХХ-ийн нийгмийн ажилтан О.Болормаа  “Хүүхдийн тусламжийн 108”- утасны талаар танилцуулга мэдээлэл хийсэн.

Мөн ДЗМОУБ-ын Хэнтий нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн ажилтан н. Бат-Ирээдүй хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын өнгөрсөн онд хийсэн томоохон 2 ажил, ирэх онд хийх томоохон – ажлуудыг хэлэлцүүлж нэгтгэсэн.

Тайлан бичсэн:  ХГБХХ мэргэжилтэн                             Ц.АлтантуяаIMG_3358IMG_3360

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Мэдээ Мэдээлэл

ААВ ЭЭЖИЙН БОЛЗОО

Published

on

Гэр бүлийн хосуудын дунд халуун дулаан уур амьсгал бий болгох, хамтдаа дурсамж бүтээх, бусад гэр бүлүүдэд үлгэр дууриалал үзүүлэх зорилгоор Хэрлэн сумын гэр бүлүүдэд зориулан #ААВ_ЭЭЖИЙН_БОЛЗОО арга хэмжээ зохион байгуулагдна.
Үйл ажиллагаа
– Урлагийн номер
– Хүндэтгэлийн зоог
– Дурсамж яриа
– Бэлэг солилцох
– Гэр бүлийн зураг гардуулах
– Хөгжөөнт тэмцээн
– Хосуудад хүндэтгэл үзүүлж дурсгалын зүйл гардуулах
Хугацаа: 2018 оны 2 дугаар сарын 28-нд болно.
Continue Reading

Мэдээ Мэдээлэл

АЮУЛГҮЙ ИНТЕРНЕТ 2018

Published

on

Хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг цахим орчны гэмт хэрэг, хүчирхийлэл дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, цахим орчин, хэвлэл мэдээллийн зохистой хэрэглээг дэмжих, цахим орчны эерэг боломжуудын талаар сурталчлан таниулах зорилгоор 2018 оны 2-р сарын 19-ний өдрөөс 2018 оны 3-р сарын 19-ний өдөр хүртэл хугацаанд

– Аюулгүй интернетийн талаар иргэд олон нийтэд мэдээлэх, уриалга хүргэх:

– Цахим мэдээллийн сөрөг нөлөөнөөс урьдчилан сэргийлэх, зохистой хэрэглээг бий болгох талаар сургалт, хэлэлцүүлэг явуулах,

– “Цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал” сэдэвт сургалтыг сургуулийн нийгмийн ажилтан багш нарт зориулан явуулах зэрэг нөлөөллийн ажил зохион байгуулна.

Аюулгүй интернетийн өдрийг “Бүтээе, нэгдье, харилцан хүндэлье: Эерэг интернет танаас эхэлнэ” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлнэ.

Мэдээлэл авах вэб сайт:

www.saferinternetday.org

www.ekids.mn

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

Continue Reading

Мэдээ Мэдээлэл

“Залуус хөгжлийн эхлэл” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Published

on

Хэнтий аймгийн Чингис хотноо зохион байгуулагдсан “YDB-ЗАЛУУС ХӨГЖЛИЙН ЭХЛЭЛ” залуучуудын чадваржуулах сургалт өнгөрөгч Бямба гаригт “Эзэн гүрэн” ресторанд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Сургалтын нээлтэнд УИХ-ын гишүүн Д.Гантулга хүрэлцэн ирж оролцсон бөгөөд Хэнтий аймгийн 18 сумын Төрийн болон ТББ, Залуучуудын зөвлөлийн нийт 85 залуучууд сургалтанд хамрагдаж, ОЛОН УЛСЫН ГЭРЧИЛГЭЭ гардан авлаа. Сургагч багшаар “Young brain program”-ын Монгол дахь салбарын төлөөлөл Б.Жавзандорж, Маркетингийн менежментийн хүрээлэнгийн Бизнес хөгжлийн дарга Ч.Пүрэвхүү, YBP-н Олон улсын хөтөлбөрийн сургагч багш Н.Төрбат нар сургалт явууллаа.

Continue Reading

Facebook

Бусад категорууд

Trending