Connect with us
nuudel

Зорилго зорилт

Эрхэм зорилго:

Гэр бүлийн хөгжил, тогтвортой байдлыг дэмжих, амьдралын чанарыг сайжруулах болон хүүхдийн эрх хөгжил, хамгааллын үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд үзүүлэхэд чиглэсэн бодлогын хэрэгжилтийг хангах, залуучуудын хөгжил, нийгмийн оролцоог дэмжин сайжруулна

 

Стратегийн зорилт

  1. Орон нутаг дахь хүүхэд, гэр бүлийн асуудлаарх олон улсын конвенц, Монгол улсын хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах
  2. Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийг дэмжсэн бодлого боловсруулах
  3. Орон нутгийн хүүхдийн асуудлаар үүрэг хүлээгчдийг сурган чадавхжуулах, арга зүйгээр хангах
  4. Нутаг дэвсгэрийнхээ хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, оролцоог сайжруулахад чиглэсэн хөтөлбөр, төсөл санаачлах, хүүхдийн төлөөх төсөв хөрөнгийг нэмэгдүүлэх
  5. Хүүхдийн оролцоог дэмжин өргөжүүлэх, хүүхдийг бие даасан чадварлаг, эх оронч, бүтээлч сэтгэлгээтэй болгох, оюунлаг өрсөлдөх чадвартай иргэн болгон төлөвшүүлэхэд чиглэн ажиллах
  6. Хамгаалал шаардлагатай хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, тэдний гэр бүлд үйлчилгээг холбогдох байгууллагуудтай хамтран, цогц байдлаар үзүүлэх
  7. Хүүхэд гэр бүлийн мэдээллийн сан үүсгэн, хяналт үнэлгээ хийж, бодлого боловсруулах
  8. Хүүхдийн эрхийн хяналт үнэлгээг тогтолжуулан, эрх нь зөрчигдсөн хүүхдийн эрхийг сэргээх арга хэмжээ авах
  9. Залуучуудад зориулсан арга хэмжээг зохион байгуулах
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook

Бусад категорууд