Connect with us
nuudel

Бүтэц, зохион байгуулалт

Дарга

-Хүүхэд хамгааллын ахлах мэргэжилтэн

-Хүүхэд гэр бүлийн хөгжил, оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн       

-Мэдээлэл судалгаа, хяналт  үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 -Залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 -Нийгмийн ажилтан

 – Сэтгэл зүйч

–  Нягтлан

– Жолооч-нярав

– үйлчлэгч

 – Манаач

Залуучуудын хөгжлийн төв

ГБХЗХГ-ын даргын 2018 оны 02 сарын 01-ны өдрийн Б/03 тоот тушаалаар аймгийн Залуучуудын хөгжлийн төв байгуулагдан ажиллаж байна.

Залуучуудын хөгжлийн төвд нарийн бичиг

сургалт хариуцсан ажилтан

оролцоо хамтын ажиллагаа хариуцсан ажилтан

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook

Бусад категорууд